حوزه مکتب دانا

اصول حاکم بر اندیشه دفاعی امام خمینی (ره) در جریان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس(بعد از قطعنامه) (3)

 دکتر عباسعلی فرزندی

حضرت امام خمینی(ره) به دلیل دارا بودن پشتوانه اندیشه الهی – انسانی با در نظر داشتن سعادت و تعالی همه جانبه امت اسلامی و به ویژه ملت ایران اسلامی، همواره اصولی را در نظر داشتند.

عمل به تکلیف، اتکال به خداوند، سازش ناپذیری، مسئولیت پذیری و... از جمله اصول حاکم بر اندیشه دفاعی امام خمینی (ره) در جریان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس(بعد از قطعنامه) است که به برخی از این اصول پرداخته می شود.

نوع نشریه: 

اصول حاکم بر اندیشه دفاعی امام خمینی (ره) در جریان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس(قبل از قطعنامه) (2)

دکتر عباسعلی فرزندی

حضرت امام خمینی(ره) شخصیتی کم نظیر در تاریخ معاصر است که با دارا بودن اندیشه الهی – انسانی همواره سعادت، عزت، اقتدار و پیشرفت همه جانبه تمامی مسلمانان به ویژه ایران اسلامی را  در نظر داشته است.

نوع نشریه: 

اصول حاکم بر اندیشه دفاعی امام خمینی (ره) در جریان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس(قبل از قطعنامه) (1)

دکتر عباسعلی فرزندی

اندیشه دفاعی امام خمینی(ره) برگرفته از دین اسلام و آموزه های دینی است که همواره سعادت و پیشرفت انسان ها را در نظر داشته است.

اندیشه دفاعی امام(ره) دارای اصول مهمی است که بر اساس یافته­های حاصل از تحلیل محتوای مواضع امام(ره)، اصول حاکم بر اندیشه ایشان در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس قبل از پذیرش قطعنامه عبارتند از:

اصل عمل به تکلیف

نوع نشریه: 

راهبردها و روش­های دفاع نظامی در اندیشه­ی دفاعی امام خمینی (ره) (3)

 دکتر عباسعلی فرزندی

شیوه‌های مورد نظر در دفاع نظامی، شیوه‌های عام دفاعی است و شیوه‌ها و تاکتیک‌های خاص میدان‌های نبرد، در این­جا بحث نمی‌شود. بدین ترتیب اگر از عنوان «سیاست دفاعی» استفاده شود، مناسب‌تر است؛ اما به دلیل هماهنگی با بقیه‌ی مباحث دفاعی، به‌ناچار، تحت عنوان راهبرد (شیوه‌های راهبردی) مطرح می شود؛ فلذا عمده‌ترین روش‌ها در دفاع نظامی از منظر امام (ره) را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

آمادگی رزمی

نوع نشریه: 

اصول اندیشه نظامی از منظر حضرت امام خمینی(ره) (2)

دکتر عباسعلی فرزندی

اندیشه نظامی حضرت امام خمینی(ره) که منطبق بر دین اسلام و آموزه های دینی است، دارای اصول مهمی است که در سه سطح 1- اصول ناظر بر دفاع نظامی در سطح ملي (ايران اسلامی) 2- اصول ناظر بر دفاع نظامی در سطح جهان‌ اسلام‌ 3- اصول ناظر بر دفاع نظامی در سطح‌ جبهه‌ جهاني مستضعفين قابل پیگیری است. در همین راستا، در این یادداشت به اصول اندیشه نظامی از منظر حضرت امام خمینی(ره) با توجه به 3 رویکرد فوق پرداخته می شود:

نوع نشریه: 

اصول اندیشه نظامی از منظر حضرت امام خمینی(ره) (1)

دکتر عباسعلی فرزندی

 

بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین چهره های تاریخ معاصر است.

ایشان با بهره گیری از دین اسلام و آموزه های دینی همواره تلاش کردند تا تمامی جوامع اسلامی و به ویژه ملت ایران اسلامی را به سمت سعادت و تعالی و هدف نهایی انسان؛ یعنی عبودیت و بندگی هدایت کنند.

نوع نشریه: 

محورهای همایش:

1 دفاع آینده نگر

2 دفاع در عمق راهبردی

3 نفوذ و مقابله با آن

4 توانمندسازی معنوی و آمادگی دفاعی

5 اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ظرفیت های نیروهای مسلح

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

 

اندیشه نظامی در آموزه های اسلامی( 3)

سرتیپ2 پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی

 

در یادداشت های قبل( شماره 11 و 12) برخی از اصول اندیشه نظامی در اسلام مورد بررسی قرار گرفت که در این یاد داشت ادامه آن اصول مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  1. اصل انعطاف‌پذیری

اصل انعطاف‌پذیری از اصولی است که نه فقط در سیره نظامی پیامبر (ص) بلکه به صورت کلی در ساختار حکومت وی مشهود است.

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

 

اندیشه نظامی در آموزه های اسلامی( 2)

 دکتر عباسعلی فرزندی

 

در یادداشت قبل( شماره 11) برخی از اصول اندیشه نظامی در اسلام مورد بررسی قرار گرفت که در این یاد داشت ادامه آن اصول مورد بررسی قرار خواهد گرفت

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

 

اندیشه نظامی در آموزه های اسلامی( 1)

 دکتر عباسعلی فرزندی

 

اندیشه نظامی در اسلام

نوع نشریه: 

صفحه‌ها