Tu-142

یکی از هواپبماهای جنگی روسیه که تا کنون در سوریه رویت نشده بود، توسط افراد محلی در نزدیکی حلب دیده شده است. هواپیمای دیده شده، هواپیمای دوربرد ضد-زیردریایی Tu-142 می باشد.