11 سپتامبر

جان برنان رییس سازمان سیا معتقد است که با انتشار عمومی گزارش 28 صفحه مربوط به حوادث 11 سپتامبر ثابت خواهد شد که عربستان سعودی هیچ مداخله ای در حملات مزبور نداشته است. اقوام افرادی که در حوادث تروریستی مزبور کشته شده اند از سال 2002 منتظر انتشار این گزارش هستند. پیش از این گمانه زنی های گسترده ای مبنی بر این بود که گزارش مزبور حاوی اطلاعاتی در خصوص دخالت عربستان سعودی، شهروندان ثروتمند آن و تامین مالی تروریست در حملات 11 سپتامبر باشد.

زکریا موسوی، عضو سابق القاعده و یگانه محکوم در پرونده عملیات تروریستی 11 سپتامبر سال 2011 در ایالات متحده به قضات آمریکایی گفت اعضای خاندان سلطنتی عربستان سعودی در سال های 90 قرن بیستم میلادی به این گروه تروریستی پول می دادند.