خمپاره

ارتش رژیم صهیونیستی مواضع ارتش سوریه در شمال ارتفاعات جولان را با خمپاره هدف قرار داد. طبق گزارش دمشق حملات مزبور به تجهیزات ارتش سوریه صدماتی وارد کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی گفته است که حملات خمپاره ای مزبور را در تلافی برخورد چندین خمپاره به مواضع ارتش این رژیم در جولان، شلیک کرده است. رژیم صهیونیستی در ادعایی گفته که حملات خمپاره ای ارتش سوریه لزوما حملاتی بدون هدف نبوده است.