خط قرمز

در مذاكرات صورت گرفته ميان ايران و 6 قدرت جهاني بر سر موضوع هسته اي، ايران توانسته است امتياز هاي خوبي در صنايع هسته اي خود به دست آورد. ايران حق بازديد كارشناسان به سايت پرچين را نخواهد داد. همچنين روند غني سازي در فردو و نطنز و رآكتور آب سنگين اراك تنها به حالت تعليق در آمده اند. از 19500 سانتريفيوژ هيچ يك غير عملياتي نخواهد شد و 10000 سانتريفيوژ نيز  مي توانند به روند غني سازي تا 20 درصد ادامه دهند. در مصاحبه رييس جمهور ايران با مجله «فايننشال تايمز» اعلام شده است كه خط قرمز ايران در اين مذاكرات از دور خارج كردن  تاسيسات هسته اي مي باشد.