خزر

کشتی های جنگی ناوگان روسیه در خزر رزمایش برای تمرین اجرای ماموریت های گوناگون را آغاز کردند. حدود 30 کشتی نظامی، ناوچه و کشتی پشتیبانی در این رزمایش شرکت دارند.

خبرگزاری ها با استناد به دفتر مطبوعاتی منطقه نظامی جنوبی ضمن اعلام این مطلب اضافه می کنند همچنین بیش از هزار نظامی و تقریبا صد دستگاه ماشین نظامی و ویژه در رزمایش بزرگ روسیه در خزر حضور دارند.

رزمایش مطابق با برنامه آموزش و فعالیت ناوگان روسیه در خزر در سال 2016 برگزار می شود.

بی بی سی نوشت: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داده که پلیس ترکمنستان اواخر آذر ماه به چند قایق ماهیگیران ایرانی در دریای خزر "گلوله های جنگی" شلیک کرده است. بر اساس گزارش ایرنا ماهیگیران ایرانی با شش قایق عازم صید شده بودند و نزدیک به ۳۰۰ کیلوگرم ماهی صید کرده بودند. ایرنا می گوید بر اثر شلیک پلیس دریایی ترکمنستان یکی از قایق ها غرق شده و از سرنوشت سرنشینان اطلاع دقیقی در دست نیست اما شاهدان گفته اند که یک ماهیگیر کشته شده و احتمالا بقیه به اسارت پلیس دریایی ترکمنستان درآمده اند. بر اساس این گزارش شلیک به ماهیگیران ایرانی بدون اخطار قبلی بوده است.