خرید زیردریایی اتمی

Israel Preparing to Buy More Nuclear-Capable Submarines

اسراییل به دنبال خرید دست کم سه زیردریایی با قابلیت هسته ای برای جایگزینی با زیردریایی قدیمی خود است. برخی از زیردریاهای قدیمی از سال 1999 مورد استفاده قرار می گرفته اند.

بنابر گزارش روزنامه اسراییلی معاریو، این کشور به صورت محرمانه به دنبال خرید سه زیردریایی کلاس دلفین از کشور آلمان به قیمت کلی 1.3 میلیارد دلار است. این قرارداد محرمانه افزون بر قرارداد خرید 6 زیردریایی غیر هسته ای است که قرار است اسراییل در سال 2017 از آلمان تحویل بگیرد.