خرابکاری

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد مطلع می گوید در صورتی که ایران و قدرت های جهانی در مورد برنامه اتمی ایران به توافق برسند، بعید است که عملیات پنهانی عظیم آمریکا، اسرائیل و برخی متحدان غربی برای خرابکاری در برنامه اتمی ایران پایان یابد.

به نوشته نیویورک تایمز، خرابکاری در برنامه اتمی ایران، علاوه بر تحریم ها، یکی دیگر از ابزارهای فشار علیه ایران بوده است.