خداآفرین

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به کشمکش نظامی میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه کوهستانی قره‌باغ گفت که در ساعت ۱۹ روز شنبه (۱۵ فروردین / ۳ آوریل) "سه گلوله انفجاری (خمپاره) به نزدیکی یکی از روستاهای شهرستان خداآفرین (در استان آذربایجان شرقی) اصابت کرده است".