خبرگان

امام خامنه ای با تشکر از شهروندان ایرانی برای حضور گسترده در دو انتخابات هفتم اسفند فرمودند: «البته برخی بزرگان هستند که رای آوردند و یا رای نیاوردند، هیچ خللی در شخصیت آن‌ها ایجاد نمی‌کند و آقایان یزدی و مصباح از جمله این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزانت این مجلس می‌شود و نبود آن‌ها نیز برای مجلس خبرگان خسارت است.» مقام معظم رهبری با این حال شرکت ۶۲ درصد شهروندان در این انتخابات را «نقطه مقابل تلاش دشمن برای ایجاد دوقطبی مردم و نظام» و «بی اعتبار کردن انتخابات» توصیف کردند.

امام خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان را به همه دست اندرکاران برگزاری آن تبریک گفتند و از "لبیک عمومی به فراخوان نظام اسلامی" سپاسگزاری کردند.

امام خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از «کسانی که در تخریب شورای نگهبان با دشمن هم‌زبانی می‌کنند» فرمودند: «آن‌ها می‌خواهند در انتخابات اعمال نفوذ کنند؛ مردم آگاه باشند و در نقطه‌ مقابل خواست دشمن عمل کنند.»