حوزه‌هاي تهديد نرم

گروه دکترین و راهبردها

در این بحث تلاش بر این است ضمن تبیین ابعاد مختلف جنگ نرم راهکارهای مقابله با این پدیده مورد شناسایی قرار گیرد. ضروری است برای شناخت چگونگی مقابله بایستی راهبردهای کلان دشمن در جنگ نرم مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین مهم­ترین اقدامی که در این زمینه باید انجام گیرد:

1. ممانعت از اقدامات دشمن در جنگ نرم (رویکرد تدافعی)؛

2. اتخاذ رویکرد تهاجمی در برابر دشمن.

به منظور دستیابی به این اهداف مکانیزمی که در ستاد کل نیروهای مسلح تعبیه شد، تشکیل قرارگاه جنگ نرم بود که با رویکرد هم­افزایی میان دستگاه­های مختلف فرهنگی کشور از سال 1392 آغاز به کار کرده است.