حمله سایبری

رسانه ‌های اسرائیلی به نقل از یک شرکت امنیت و حفاظت کامپیوتری از موج جدیدی از حملات سایبری با منشأ ایران، علیه اسرائیل و برخی کشورهای خاورمیانه خبر دادند. به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، شرکت امنیت سایبری «کلیر اسکای» که این ادعا را مطرح کرده، همچنین گفته است هدف از این حملات جاسوسی بوده است. بر اساس گزارش این شرکت اسرائیلی، ۴۰ نقطه در اسرائیل و ۵۰۰ نقطه دیگر در سراسر جهان را هدف قرار گرفته ‌اند. اهداف این حملات در اسرائیل، از جمله کارکنان شرکت‌های مشاوره امنیتی و ژنرال‌های نیروهای ذخیره ارتش بوده است.