حملات تروریستی پاریس

مانوئل والس نخست وزیر فرانسه در مصاحبه با تلویزیون (TF1) این کشور با بیان این مطلب، افزود : "از این رو به این گروه حمله کرده و آن را نابود می کنیم. ما این گروه را در فرانسه، اروپا و حتی سوریه و عراق مورد هدف قرار می دهیم." وی در این مصاحبه چندین بار از واژه جنگ استفاده کرد و گفت که واکنش ما به داعش هم سطح با حملات تروریستی آنها در پاریس
خواهد بود.