حضر

در حمله هوایی رژیم اسرائیل به یک روستای تحت کنترل دولت سوریه، در جناح سوری خط آتش بس بلندی های جولان در روز چهارشنبه، پنج نفر از نیروهای طرفدار دولت بشار اسد کشته شدند.

گزارش خبرگزاری ها به نقل از مدیر گروه ناظر بر وضعیت حقوق بشر سوریه، مستقر در بریتانیا، حاکی است یک فروند هواپیمای اسرائیلی خودرویی را داخل روستای « حضر» که در کنترل دولت سوریه قرار دارد هدف گرفت و دو نفر از گروه حزب الله و سه نفر عضو کمیته های مردمی طرفدار بشار اسد را به شهادت رساند.