حزب دمکراتیک خلق ها

در حالی که حزب عدالت و توسعه کمتر از ۴۱ درصد آرا را در انتخابات پارلمانی ترکیه به دست آورده است، احمد داود اوغلو نخست وزیر این کشور از پیروزی مجدد حزب خود سخن می گوید. رئیس جمهوی ترکیه به سهم خود احزاب سیاسی کشورش را به حفظ «ثبات» و «همکاری با روحیه اعتماد» دعوت کرد. رجب طیب اردوغان گفت که هیچ حزبی نمی تواند بتنهایی کشور را اداره کند. احزاب جمهوریخواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها نیز به ترتیب ۲۵، ۳/۱۶ و ۱۳ درصد آرا را به دست آوردند.

طبق گزارش‌ های تلویزیونی، حزب حاکم عدالت و توسعه، اکثریت آرای انتخابات پارلمانی در ترکیه را به دست آورده اما از کسب اکثریت مطلق بازمانده است.

شبکه ترکی "سی.‌ان.‌ان" می‌نویسد حزب کردی و چپ‌گرای «دمکراتیک خلق ‌ها» توانسته از حد نصاب ده درصد عبور کند. در شمارش ۸۰ درصد آرای ماخوذه، حزب عدالت و توسعه۴ / ۴۲درصد و حزب دمکراتیک ‌خلق‌ ها به ۵/ ۱۱ درصد رای آورده ‌اند.

حزب دمکراتیک خلق‌ ها می‌تواند با رای حاصله، ۸۰ کرسی مجلس را تصاحب کند. اردوغان تصمیم داشت با اکثریت مطلق کرسی ‌های مجلس، راه را برای رفراندوم قانون اساسی ترکیه و افزایش اختیارات ریاست جمهوری هموار سازد.