حزب دموکراتیک خلق ها

صلاح الدين دميرتاش، رهبر حزب دموکراتيک خلق ها، تیراندازی و انفجارهای اخیر در ترکیه را بدون حمایت افرادی در دولت ترکیه ناممکن دانست. حزب دموکراتيک خلق ها با اکثريت کرد و مورد حمايت چپ های ترکيه که برای اولین بار به پارلمان راه یافته ائتلاف با حزب حاکم عدالت و توسعه را مردود دانسته است. آقای دمیرتاش گفت: «احدی بدون حمایت دولت نمی تواند از سوریه با بمب در دست وارد ترکیه شود و دقایقی پیش از سخنرانی من دو بمب را منفجر کند.

گمانه زنی ها برای تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه ادامه دارد با این حال هنوز مشخص نیست حزب عدالت و توسعه تا چه حد برای تشکیل یک دولت ائتلافی جدی است. حزب دموکراتیک خلق ها که با کسب ۱۳ درصد آرا، بزرگترین برنده انتخابات پارلمانی ترکیه نام گرفته، می گوید آماده گفتگو با تمام احزاب بجز حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و احمد داود اوغلو نخست وزیر، برای نخستین بار بعد از انتخابات پارلمانی این کشور با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار، طبق روال معمول بعد از انتخابات، نخست وزیر استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری کرد که مورد موافقت او قرار گرفت. با اینحال تا زمان اعلام نتایج نهایی از سوی شورای عالی انتخابات داود اوغلو نخست وزیر باقی می ماند. حزب حاکم عدالت و توسعه با از دست دادن اکثریت پارلمانی خود، اکنون با دو انتخاب روبروست؛ یا با همراهی یکی از احزاب (احتمالا حزب حرکت ملی) دولت ائتلافی تشکیل دهد و یا به تنهایی یک دولت اقلیت.

پس از آنکه حزب عدالت وتوسعه در انتخابات مجلس اکثریت کرسیها را از دست داد، اکنون رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه با چالش تازه ای در افق سیاسی این کشور مواجه شده است. پایان حاکمیت دوازده ساله عدالت و توسعه در مجلس، سبب می شود تا این حزب به رهبری احمد داود اوغلو نتواند تغییراتی را که مد نظر آقای اردوغان است، در قوانین جاری ترکیه ایجاد کند. از این پس، تنها۴۱  درصد کرسیها در اختیار حزب متبوع رییس جمهور قرار خواهند گرفت و حزب جمهوریخواه خلق ۲۵ درصد، حزب حرکت ملی ۱۶ درصد، حزب دموکراتیک خلقها ۱۳ درصد و حزب صلح و دموکراسی نیز ۲ درصد کرسیها را در اختیار خواهند داشت.