حزب جمهویخواه خلق

کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه که پرطرفدارترین حزب مخالف با دولت کنونی این کشور است، خواستار تشکیل یک دولت ائتلافی بدون حضور حزب حامی رییس جمهوری شد. او خواسته تا رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در مرزهایی که قانون اساسی برایش تعیین کرده، محدود شود. آقای قلیچداراوغلو در جریان یک کنفرانس خبری چنین گفت: «این برعهده جبهه شصت درصدی مخالف با دولت است که یک دولت ائتلافی جدید را تشکیل بدهد. اگر قرار است به رأی مردم احترام بگذاریم، اگر قرار است خواسته های آنها را تأمین کنیم، باید انتظارات این شصت درصد از مردم را برآورده سازیم.»