حزب ا لله

خبرگزاری صهیونیستی دبکافایل مدعی شد: پیش از شروع نبرد خان طومان، نیروهای حزب الله و نیروهای ایران از وجود موشک های میلان در دست تروریست ها خبر نداشته اند. موشک های ضد تانکی که توسط ترکیه مهیا و توسط عربستان سعودی تامین مالی شده است. درگیری نیروهای ایران با تروریست ها در این نبرد منجر به شهادت 17 رزمنده، شامل 13 نفر از شاخه کربلای سپاه پاسداران و همچنین اسارت 22 نفر شده است.