حزب اسلامی

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرده که آماده است صدها نفر از اعضای گروهش را برای حمایت از عربستان سعودی به یمن بفرستد. شبه‌نظامیان تحت فرمان گلبدین حکمتیار از آغاز حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان با این نیروها و نیروهای دولت افغانستان در جنگ هستند. حمایت این گروه از عربستان سعودی در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر حکومت افغانستان نیز اعلام کرد در ارتباط با جنگ جاری در یمن، از عربستان سعودی حمایت می‌کند.