حرض

جنگنده های هوایی عربستان سعودی، عدن، حرض و صنعا پایتخت یمن را صبح چهارشنبه مورد حمله قرار دادند. در پی این حملات در عدن شهر بزرگ جنوب یمن، بیست تن از شیعیان حوثی کشته شدند. شاهدان عینی در صنعا می گویند که جنگنده های هوایی با هدف قرار دادن ۳ خانه در این شهر، سبب کشته شدن هر هشت زن و کودک ساکن در این خانه ها شده اند.

علی حامد شهروند یمنی می گوید: «هشت تن کشته شدند و شش تن هم در بیمارستان هستند. اینها چه کار می کنند؟ آیا اینجا موشک وجود دارد؟ اینجا مرکز نظامی می بینید؟ مواد منفجره ای وجود دارد؟ اینجا هیچ چیزی نیست. یکی از این کشته شدگان فقط یک بستنی فروش بود.»