حجازی

محمود حجازی رییس ستاد ارتش مصر برای بازدید چند روزه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شده و به منظور مذاکره در خصوص همکاری های نظامی در این کشور به سر می برد. طبق گزارش ارتش مصر، حجازی و تنی چند از مقامات بلندپایه ارتش مصر به منظور رایزنی و تقویت همکاری های نظامی با همتایان سعودی خود دیدار و گفتگو خواهند کرد. عربستان سعودی از زمان کودتای السیسی بر علیه دولت محمد مرسی، از مصر حمایت های ویژه ای به عمل آورده است.