حج

مقام معظم رهبری با انتقاد شدید نسبت به عربستان سعودی، از کشورهای مسلمان خواستند تا در خصوص مدیریت اماکن متبرکه مسلمانان تجدید نظر نمایند.

رهبر جمهوری اسلامی که صبح چهارشنبه، هشتم مهر در مراسم اعطای سردوشی به دانشجویان افسری در دانشگاه علوم دریایی بوشهر شرکت کردند بخش مهمی از سخنرانی خود را به حمله به عربستان سعودی به خاطر حادثه منا اختصاص دادند.