حبانیه

ارتش عراق در ماه‌های اخیر بارها سخن از باز‌پس‌گیری شهر رمادی از چنگ داعش به میان آورده بود بی آنکه وعده خود را عملی کند. حال اما به نظر می‌رسد که نیروهای عراقی تا عملی کردن وعده خود فاصله‌ی چندانی ندارند.