جیسون رضائیان

واشنگتن پست، در سرمقاله ای، زیر عنوان "ایران در استفاده از گروگیری انسانی، در حالی که مذاکرات اتمی در جریان است، تردید به خود راه نمی دهد" به موضع دولت اوباما در مخالفت با وضع تحریم های جدید تا روشن شدن نتیجه مذاکرات، و نیز به تلاش هایی که بعضی از نمایندگان کنگره آمریکا علیه این موضع انجام می دهند، واکنش نشان داده است.