جویحه

در حال حاضر ۳۵۰۰ نیروی آمریکایی در چارچوب مقابله با داعش در عراق حضور دارند که بیشتر به کارهای آموزشی و مستشاری در ارتباط با ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد مشغول اند. دولت اوباما تا کنون از مشارکت ‌دادن این نیروها در عملیات زمینی علیه داعش امتناع کرده است. به گفته کارتر، در عملیات روز پنجنشنبه در عراق نیروهای آمریکایی ابتدا با هلی‌‌کوپتر نیروهای پیشمرگه را در حمله به زندان داعش پشتیبانی می‌کردند، ولی عملیات به گونه ‌ای پیش رفت که شراکت نیروهای آمریکایی در درگیری ‌های زمینی را اجتناب ‌ناپذیر کرد.