جهانگیری

احمد داودا غلو، نخست وزیر ترکیه شامگاه جمعه برای دیدار با مقامهای عالیرتبه ایرانی وارد تهران شد.