جهاد البناء

سردار حسین همدانی، جانشین فرمانده "قرارگاه مرکزی امام حسین" و مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: «برای افزایش معنویت، وحدت و انسجام در سوریه گروه‌هایی با نام "کشاب" را ویژه نوجوانان سنی، علوی، مسیحی و اسماعیلیه تشکیل دادیم تا از این دریچه بتوانیم مقصودمان را صریح‌تر به سمع و نظرشان برسانیم.»