جهاد

گروه های نظامی شیعه به فرمان «مقتدی صدر» برای انجام عملیات و مقابله با تروریست های داعش به جهاد فرا خوانده شدند. گفته می­شود گروهان­ های صلح یا «سرایا الاسلام» به دستور این مقام شیعه برای دفاع از عتبات در شهر سامرا آماده خواهند شد. قرار است این نظامیان ظرف 48 ساعت یگان های آماده خود را در محل مستقر نمایند. اطراف شهر سامرا در کنترل تروریست های داعش می باشد.

منبع خبر: Iraqi News

لینک منبع خبر: