جنین

با اوج گرفتن خشونت ها در کرانه باختری در پی کشته شدن دو شهرک نشین رژیم صهیونیستی در نزدیکی نابلس، اکنون برخی تحلیلگران از شکل گیری نارضایتی عمومی فلسطینیان سخن می گویند. «جنبش فتح» به رهبری محمود عباس گروه سیاسی غالب این منطقه را شکل می دهد. جمال جرادات، نماینده فتح در جنین و شمال غربی کرانه باختری از پایبندی این گروه به اصول و برنامه سیاسی تعیین شده از سوی رهبری فتح برای ساماندهی حرکتهای مردمی به یورونیوز گفت: «فتح از مقاومت مردمی حمایت می کند. ما برای رسیدن به اهدافمان متعهد هستیم.

در جریان درگیری میان نیروهای اسرائیل و صدها فلسطینی دست کم پنج فلسطینی و یک سرباز اسرائیلی زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی یک خانه را که گمان می رفت عضو ارشد حماس در آن مخفی شده باشد ویران کردند.