جنگ نیابتی

Boris Johnson refuses to apologise for Saudi Arabia comments

روز پنج شنبه بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا به دلیل سخنانش درباره نقش عربستان سعودی مورد توبیخ از سوی نخست وزیر قرار گرفت. وی عربستان سعودی را متهم ساخته بود که در رقابت با ایران، هر دو کشور درگیر جنگ نیابتی هستند.

انتقادها از وی به خاطر سخنانش علیه عربستان سعودی که از متحدان بریتانیا در منطقه خاورمیانه است گسترش یافته به نحوی که برخی معتقدند وی باید به منصب دیگری در دولت گمارده شود. سر مالکوم رایفکایند گه سابقا وزیر امورخارجه بود، یکی از این افراد است.

یورونیوز نسوت: سرتیپ احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، با تاکید بر دگرگونی ماهیت تهدیدهای امنیتی گفت: «نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اکنون در حال دستیابی به آمادگی لازم برای ورود به فضای جنگ های نیابتی است.» مقام های جمهوری اسلامی ایران، با متهم کردن دولت های خارجی به ایفای نقش در ناآرامی های عراق و سوریه، گروه های درگیر با دولت های مرکزی را عامل بازیگران خارجی توصیف کرده و جنگ های داخلی این دو کشور را «جنگ های نیابتی» می خوانند.