جنگ موصل

Iraqi troops battle Islamic State inside Mosul

نیروهای عراقی در روز سه شنبه در کناره شرقی شهر موصل با نیروهای داعش درگیر شدند و خود را برای فاز جدیدی از نبرد شهری آغاز کردند.

همچنین نیروهای ضد تروریسم عراق وارد ایستگاه رادیو و تلویزیون موصل شدند. این ایستگاه نخستین ساختمان مهم شهر موصل است که به تصرف نیروهای عراقی در می آید.

به گفته سرتیپ طالب الشقاطی، این نشانه خوبی برای مردم موصل است. زیرا اکنون نبرد برای آزادسازی شهر موصل به شکل موثری آغاز شده است.

Iraqi troops and security forces edged closer to Mosul

شبه نظامیان شیعه و نیروهای عراقی در روز یکشنبه از دو محور جنوبی به شهر موصل نزدیک تر شدند. با این حال یکی از فرماندهان شیعه هشدار داد که نبرد موصل طولانی مدت و فرسایشی خواهد بود.

نیروهای شیعه توانستند روز یکشنبه با آزادسازی روستای علی رشد به 7 کیلومتری جنوب موصل برسند. همچنین شهر الشورا در 30 کیلومتری موصل و بر کرانه دجله، از نیروهای داعش بازپس گرفته شد.

In Mosul, Civilians Describe Their Preparations for a Coming Battle

مردم موصل که بیش از دو سال است در زیر حکومت داعش زندگی می کنند، اکنون خود را برای آغاز حملات دولت عراق آماده می سازند. این در حالی است که در هفته های اخیر شبه نظامیان داعش، به جستجوی خانه به خانه در موصل می پردازند. آنان به دنبال گوشی های موبایل و دیگر وسایلی هستند که استفاده از اینترنت را برای شهروندان ممکن سازد. با این حال آنها نتوانسته ارتباط مردم با دنیای بیرون موصل را کاملا قطع کنند.