جنگ داعش

Washington Looking to Take Mosul by November Elections

در عملیات بازپس گیری موصل، نیروهای آمریکایی نیز حضور دارند. در این رابطه، سیمون باگداساروف، تحلیل گر مسایل ژئوپلتیک، معتقد است که اشتیاق کاخ سفید برای بازپس گیری شهر موصل از دست گروه تروریستی داعش، به دلیل نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری این کشور است که قرار است در ماه آینده برگزار شود، تا بدین وسیله کارایی و سودمندی راهبردهای رییس جمهور اوباما (حزب دموکرات) را اثبات کند.