جنایات جنگی

UK supports call for independent UN human rights mission to Yemen

بریتانیا نیز نام خود را در لیست کشورهای درخواست کننده برای انجام یک تحقیق مستقل از سوی شورای حقوق بین الملل سازمان ملل درباره یمن قرار داد.

این اتفاق نمایانگر تغییر در سیاست دولت بریتانیا در قبال این مسئله است. اکنون بریتانیا برای نخستین بار پذیرفته است که برای بررسی وضعیت حقوق بشر نیاز به نظارت دقیق متخصصان بین المللی است.

UK accused of blocking UN inquiry into claim of war crimes in Yemen

به گفته گروه های حقوق بشری در حالی که هلند به دنبال جلب حمایت کشورها از پیشنهاد این کشور مبنی بر انجام تحقیق از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره کشتار غیرنظامیان و جنایت جنگی در یمن از سوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است، بریتانیا از انجام این تحقیق ممانعت می کند.

همچنین این کشور مانع تلاش های اتحادیه اروپا برای تشکیل یک گروه تحقیق بین المللی درباره جنگ در یمن شده است.