جماعت فلاشا

دولت اسراییل روز یکشنبه با پذیرش تقاضای مهاجرت به اسراییل از سوی 9هزار یهودی جماعت فلاشا موافقت کرد. بدین ترتیب آخرین گروه یهودی از جمعیت 135 هزار نفری فلاشا که در شهرهای آدیس آبابا و  گوندار اتیوپی زندگی می کردند، نیز اجازه ورود به اسراییل پیدا کردند. یهودیان فلاشا یهودیان حبشی تباری هستند که خود را از قوم بنی اسراییل می دانند. روند مهاجرت این افراد به اسراییل از دهه 1980 آغاز شد. اما به دلیل رنگ پوستشان، در اسراییل مورد آزار و اذیت نزادپرستانه قرار گرفتند. همین امر موجب اختلاف نظرهایی مبنی بر اسراییلی تبار بودن آنها گردید.