جعجع

سمیر جعجع، از رهبران ائتلاف ۱۴ مارس لبنان، حمایت خود را از نامزدی میشل عون، چهره نزدیک به حزب الله و ائتلاف ۸ مارس برای ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد. میشل عون فرمانده پیشین ارتش تا پیش از این دشمن سمیر جعجع به شمار می آمد. وی در بیروت گفت: «امیدوارم روند انتخابات درون مجلس بدون مشکل پیش برود. من از تمام مردم لبنان حمایت خواهم کرد بی آن که روش تخریب را در پیش بگیرم.»