جعار

شاهدان محلی از دیده شدن نیروها القاعده در شهرهای جنوبی یمن سخن گفته اند و این در حالیست که در ماه گذشته نیروهای این گروه تروریستی طی  مذاکرات بین قبیله ای از این مناطق خارج شده بودند. شاهدان محلی گزارش داده اند که شبه نظامیان القاعده در  شهرهایی نظیر جعار و زنگبار مرکز استان ابیان رویت شده اند. شاهدان گفته اند که در روزها نیروهای القاعده سوار بر کامیون های حامل سلح های ضد هوایی دیده می شوند در حالی که شبها به پایگاه های خود باز می گردند.