جزیره میون

نیروهای ویژه به حامیان مسلح عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن در بندر عدن سلاح و دستگاه های ارتباطی ارسال کرده اند. نیروهای ویژه عربستان سعودی وارد عملیات نظامی در خاک یمن شدند.

به گزارش اسپوتنیک، یک مشاور سعودی به خبرگزاری فرانسه گفت که عربستان سعودی نیروهای ویژه نظامی را برای عملیات علیه حوثی ها به کار گرفته است. برپایه این گزارش، نیروهای ویژه سعودی با ورود به خاک یمن، در درگیری ها و جنگ زمینی با حوثی ها مشارکت می کنند. وی افزود: ارتش و نیروهای ویژه در نیروی دریایی عربستان سعودی، عملیات مشخص و معین را انجام می دهند. این نیروهای ویژه در جزیره میون با شورشیان درگیر شده است.