جزیره سینا

مقامات روسیه و مصر مرگ تمام ۲۲۴ سرنشین هواپیمای روس را تایید کردند. از مجموع سرنشین ها ۱۳۸ نفر زن و ۱۷ نفر کودک بودند که کم سن ترین آنها یک دختر ده ماهه بود. دویست و چهارده مسافر نیز شهروند روسیه بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه اجساد تا شعاع پنج کیلومتری محل سقوط پراکنده شده اند. تا کنون یکی از جعبه های سیاه هواپیما پیدا شده است. مسکو نیز اعلام کرد به زودی یک گروه از بازرسان روس به محل حادثه اعزام می شوند.