جرایم سایبری

دوشنبه (۱۳ آوریل) ساختمان مرکزی پلیس بین ‌الملل "اینترپل" برای مبارزه با جرایم سایبری در سنگاپور افتتاح شد. اگرچه این واحد پلیس بین ‌المللی اینترپل کار خود را از ۵ سال پیش آغاز کرده بود، اما با افزایش جنگ سایبری و دزدی ‌های اینترنتی، کار اینترپل برای مبارزه با جرایم سایبری جدی‌تر شده است. ساختمان تازه و فعالیت ‌های متمرکز اینترپل برای مبارزه با جرایم سایبری درحالی آغاز می‌شود که همزمان کنفرانسی درباره‌ ی امنیت سایبری با حضور بیش از ۸ هزار شرکت‌کننده از سراسر جهان برگزار می‌شود.