جبهه

پایگاه یکی از واحدهای شبه‌نظامی شورشیان سوریه که از غرب اسلحه دریافت می‌کند، به دست نیروهای جبهه نصرت افتاده است. جبهه نصرت شاخه شبکه تروریستی القاعده در سوریه است.