جبله

دولت سوریه، ترکیه، قطر و عربستان سعودری را به علت دست داشتن در بمب گذاری های خونین اخیر در شهرهای ساحلی تارتوس و جبله محکوم نمود. خبرگزاری دولتی سوریه، سانا گفته است که حمله های انجام شده منجر به گسترش دامنه جنگ و تهدید تلاش های صورت گرفته برای صلح بوده است. خبرگزاری های دولتی همچنین از کشته شدن 78 خبر داده اند در حالیکه برخی گروه های ناظر، شمار کشته شدگان را 145 نفر برآورد نموده اند.