جببه النصره

جان کری وزیر امورخارجه آمریکا گفت که روسیه و آمریکا بر سر مبارزه با جبهه نصرت (شاخه القاعده در سوریه) به توافق رسیده اند. وی افزود که این توافق در راستای کاهش کشمکش ها و خشونت ها و کمک به ایجاد فضا برای انتقال سیاسی معتبر و حقیقی خواهد بود.