جانشینی

نشریه اینترنتی «بیزنس اینسایدر» در تحلیلی از وضعیت سیاسی عربستان سعودی در پی بیماری پادشاه آن کشور نوشته ریاض اکنون با بزرگترین چالش در پنجاه سال اخیر رو به روست. جنگ قدرت برای جانشینی ملک عبدالله از هم اکنون به روشنی دیده می‌شود. پادشاه ۹۰ ساله سعودی، از هفته پیش بر اثر ابتلا به ذات‌الریه در بیمارستان بستری شده، و پزشکان ناگزیر از استفاده از دستگاه اکسیژن برای کمک به تنفس او شدند. در شش دهه گذشته، جانشینی عمدتاً به ترتیب سنی از برادری به برادر دیگر دست به دست شده.