جانسون

Boris Johnson urged to promote human rights after Saudi Arabia gaffe

بورییس جانسون که پس از ابراز سخنان اخیرش درباره عربستان و نقش ان کشور در منطقه مورد انتقاد به ویژه از سوی حزب محافظه کار قرار گرفته است، در کنفرانس مشترک مطبوعاتی که با وزیر خارجه سعودی داشت، گفت که ما تنها از وضیعت انسانی در یمن نگرانی عمیق داریم.

وی سه روز پس از اینکه گفته بود عربستان سعودی از اسلام برای دامن زدن به جنگ نیابتی استفاده می کند، در این کنفرانس بیان کرد که من خبر دوستی میان دو کشور تاکید می کنم.