تیره ولی

مقامات پاکستانی می‌گویند که نیروهای نظامی این کشور در عملیاتی ۸۰ ستیزه ‌جو را در مناطق شمال‌غربی کشور کشته ‌اند.