توپول-ام

اسپوتنیک نوشت: روسیه سامانه متحرک موشک های بالیستیک قاره پیما  "یارس" را جایگزین پدافند توپول-ام می کند. موشک های بالیستیک قاره پیما "یارس" از روی مدل "توپول-ام" طراحی و ساخته شده اند. موشک های راهبردی بالیستیک قاره پیما "یارس" برای نابودی تاسیسات مهم نظامی و پتانسیل های اقتصادی دشمن طراحی و ساخته شده است. مجموعه ی موشکی "یارس" ، تحمل ارتعاشات و لرزه های ناشی از انفجارها هسته ای را دارا می باشد. این موشک های بالیستیک قاره پیما می توانند کلاهک های موشکی را حتی به اهداف محافظت شده توسط سامانه های ضد موشکی که با عناصر ماورای اتمسفر کنترل می شوند رسانده و آن را به کلی تخریب کند.