توپخانه

گروه ۳۳ توپخانه ارتش ایران در استان کردستان واقع در غرب این کشور مستقر شد. امیر محسن آذر افروز فرمانده گروه ۳۳ توپخان ایران گفت: «گروه ۳۳ توپخانه نزاجا با استقرار در کردستان، تهدیدهای جدید منطقه در مرزهای غرب کشور را کنترل می‌کند.» وی افزود: «پس از تحرکات گروه داعش در منطقه و نزدیکی آن‌ها به مرز ایران، گروه ۳۳ ارتش در کردستان مستقر شد تا منطقه غرب کشور شامل استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام را مورد پشتیبانی قرار دهد.»

وی ادامه داد: «تصرف موصل که مسیر ارتباطی ایران به سوریه بود، نشان داد که داعش به جمهوری اسلامی ایران نظر دارد.»