توقف بمباران ها

Syria war: Russia announces Aleppo humanitarian pause

روسیه اعلام کرد که به دلایل بشردوستانه، بمباران شهر حلب را روز پنج شنبه به مدت ساعت متوقف می کند. این توقف از ساعت 8 صبح تا 16 بعداز ظهر به وقت محلی خواهد بود. به گفته وزارت دفاع روسیه، این توقف برای این است که غیرنظامیان و شورشیان بتوانند شهر را ترک کنند. اما سازمان ملل اعلام کرده است که برای تحقق این امر یعنی خروج افراد از مناطق تحت سیطره تروریست ها در حلب، دست کم 12 ساعت وقت نیاز است.