توربین

در سفر هیات بلند پایه ایران به روسیه که همزمان با برگزاری نمایشگاه هوایی ماکس 2015 در شهر ژوکوفسکی بود، تفاهمنامه دوجانبه ای در خصوص همکاری مشترک در زمینه تولید موتورهای توربینی با مجموعه "کنسرسیوم طراحی و ساخت توربین ‌های گاز و موتور هواپیما" به امضاء رسیده است.