توان نظامی

یک مقام ارشد نظامی آمریکا می‌گوید روسیه در تلاش است با تقویت توان نظامی خود، ظرف چند سال توانایی تهدید چند کشور دیگر همسایه، در سطحی مانند آنچه در اوکراین انجام داد، را به دست آورد.